Social Design voor de wijk


De Nacht Club Academie biedt een inspirerende plek voor ambtenaren, wijkagenten en andere professionals om samen met bewoners te werken aan nieuw vertrouwen #participatie, betere samenwerking #wijkgericht werken en een veilig gevoel #veiligheid. De Nacht Club biedt een beproefde social design aanpak en een fijne leeromgeving. Ervaren Social Designers en grondleggers van De Nacht Club Marjolein Vermeulen en Jaap Warmenhoven begeleiden de academie. Ze is gebouwd op vier peilers:


Taaie vragen staan centraal

Verschillende thema’s en vragen komen in De Nacht Club Academie aan bod. Over (on)veiligheid en het grote verschil tussen gevoelde en zogenaamd objectieve veiligheid. Over de vaak als groot ervaren afstand tot gemeente en politie. Over grote verscheidenheid en afnemend vertrouwen. Al deze vragen kwamen op ons pad toen we ruimte begonnen te maken voor gelijkwaardige en openhartige ontmoeting in wijken.

Leren door te doen

In de academie gaan maken en leren samen. We delen bestaande kennis, en creëren samen nieuwe inzichten. Sommige expertise is te verwachten, andere verrassend. Elke deelnemer is soms student, en soms expert. Marjolein en Jaap maken ruimte voor al deze verschillende aspecten van leren.


Anders kijken: de nacht als inspiratie

Werken met een social design aanpak betekent toelaten van nieuw perspectief. De nacht is al millennia een bron van anders denken. Juist in het donker worden we eerlijk en openhartig, valt status weg en ontstaan nieuwe ideeën. Nachtclubs zijn plekken voor intimiteit en ontmoetingen tussen vreemden. In de Nacht Club Academie verkennen we wat de nacht te bieden heeft voor wijken die wel wat clubgevoel kunnen gebruiken.

Ontmoeting als duurzame verandering

Hoe langer we werken aan De Nacht Club, hoe beter we begrijpen wat het belang van gelijkwaardige ontmoeting is voor bewoners en wijkprofessionals. Dat door ontmoeting vertrouwen kan groeien en leven in de wijk prettiger wordt. Dat nieuwe relaties ontstaan met en tussen professionals, en dat stap voor stap gewoonten in het werken aan de wijk veranderen.

In De Nacht Club spreek ik mensen op gelijkwaardige basis. Samen pakken we de nacht terug.”

— Wijkagent Mark

Ik leerde hoe kwetsbaarheid voor bewoners iets totaal anders is dan in onze beleidspraktijk.”

— Wijkmanager Eline

Dit hebben we nodig voor een andere werkwijze als gemeente.”

— Programmamanager Luuk


Programma 2022


Op 1 april openden we De Nacht Club Academie met een dag vol uitwisseling en inspiratie in Rotterdam. Eind juni start het programma van de Nacht Club Academie.

Aan dit programma kunnen maximaal 6 teams uit zes wijken meedoen.
Deelnemende teams zullen in 7 maanden in een aantal ontwerpstappen elk nieuwe Nacht Clubs creëren.

Wil je deelnemen of meer informatie?
Neem contact met ons op:
0651841689 (Jaap) 0641816211 (Marjolein)
of stuur een mailtje


Een team kan deelnemen voor een korte leercyclus van 2 maanden of de lange leercyclus van 7 maanden. Ieder cyclus begint met een academiedag (incl avond) waarin inhoudelijke modules, werkplaats en uitwisseling samenkomen. Daarna maak je als team een Nacht Club interventie in de wijk, onder begeleiding van een social designer. Na de interventie is er een digitale reflectie bijeenkomst met alle deelnemers om inzichten en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Download programma


De Nacht Club Academie biedt:


Praktische tools om in contact te komen met mensen die je niet makkelijk spreekt, toepasbaar op verschillende plekken en thema’s.

Een introductie in social design: hoe te starten bij de beleving van bewoners en hoe ruimte te maken voor nieuw denken en doen.

Leren van andere gemeenten en van verrassende experts op het gebied van veiligheid, de nacht en systeemverandering.

Professionele begeleiding bij het vormgeven van openhartige ontmoetingen en samenwerking tussen bewoners en professionals in de wijk.

Voor wie en wat vraagt het?


Je doet mee als team van wijkgerichte professionals (gemeente, politie, corporatie of anders).
Wijkmanagers, netwerkers, wijkagenten, onderzoekers, projectleiders, jongerenwerkers, etc.

• Een team bestaat uit 4 deelnemers + een flexibele plek
• Elk team brengt een specifieke wijk in
• Elk team host 1x een bijeenkomst
• Een deelnemer besteedt gemiddeld 2 dagen per maand


Korte leercyclus

2 maanden, €2.000,- p.p.
of €8.000,- per team
excl. btw
instap juni / sept / okt

 • 1x inhoudelijke module + aansluiten bij een 2e module (als er plek is)
 • 2x uitwisseling met andere gemeenten
 • Begeleiding bij vormgeven van
  een Nacht Club interventie
 • Team krijgt inzichten en tools
  voor eigen wijkaanpak

Volledige leercyclus

7 maanden, €5.000,- p.p.
of €20.000,- per team
excl. btw
start juni 2022

 • 4x inhoudelijke modules
 • 8x uitwisseling met andere gemeenten (waarvan 4x online)
 • Begeleiding bij het maken van drie Nacht Club interventies in de wijk
 • Team kan de aanpak van De Nacht Club hierna zelf toepassen

Betrokken experts

Begeleiding


Social designers en grondleggers van De Nacht Club Jaap Warmenhoven en Marjolein Vermeulen begeleiden de academie.

Jaap is opgeleid als politicoloog/ bestuurskundige. Werkte vijftien jaar bij consultancybureau Twynstra Gudde aan verandervraagstukken samen met kunstenaars, ontwerpers en opdrachtgevers bij landelijke en lokale overheid. Hij stond aan de basis van de social design afdeling. Sinds drie jaar is hij zelfstandig met zijn praktijk Matching Futures. Daarnaast is hij muzikant en performer.

Marjolein is opgeleid als ontwerper aan de kunstacademie in Rotterdam. Samen met Myrthe Veeneman vormt zij nu zeventien jaar ontwerpstudio MV design. Zij is als ontwerper betrokken bij veranderopgaven als de energietransitie en de Omgevingswet. Marjolein heeft daarnaast altijd lesgegeven, en is als docent design thinking verbonden aan de Willem de Kooning Academie.

Wij hebben zowel ruime ervaring in het begeleiden van leertrajecten als in toepassen van social design in wijken en organisaties. We betrekken ons netwerk aan ervaren social designers bij de begeleiding van teams in De Nacht Club Academie.

Wil je deelnemen of meer informatie?

Neem contact met ons op:
0651841689 (Jaap) 0641816211 (Marjolein)
of stuur een mailtje


 De Nacht Club: een veilige plek voor onveilige onderwerpen 


Bewoners en professionals ontmoeten elkaar in het donker van de avond en nacht. Juist op plekken en momenten die onveilig voelen creëren we openhartige en gelijkwaardige gesprekken, en zo ontstaat nieuw vertrouwen. De nacht is onze inspiratie en ons decor. De Nacht Club is ontstaan in Rotterdam Zuid en breidt zich nu uit in Nederland en België. De Nacht Club is een social design aanpak, gericht op het creëren van nieuwe vertrouwensrelaties en samenwerkingen tussen de verschillende mensen die wonen en werken in en aan de wijk.