Social Design voor
vertrouwen en veiligheid


De Nacht Club Academie biedt een inspirerende omgeving waarbinnen ambtenaren, wijkagenten, andere professionals en bewoners samen werken aan vertrouwen en veiligheid. Dat doen we met een beproefde social design aanpak. In kleine toegewijde teams, begeleid door ervaren ontwerpers, werken we aan specifieke vraagstukken. De nacht wordt vaak gezien als een bron van onveiligheid. In de Nacht Club Academie gebruiken we juist de kwaliteiten van de nacht. 

Ik ben veranderd als mens en als ambtenaar. We leren hoe we het in plaats van voor de wijk echt samen met de wijk kunnen doen.

— Wijkmanager Eline

We spraken in een nacht iedereen waarover we al jaren roepen dat we ze niet kunnen bereiken.”

— Onderzoeker Pascal

In De Nacht Club spreek ik mensen op gelijkwaardige basis. Samen pakken we de nacht terug.”

— Wijkagent Mark

Programma 2024


Wil je deelnemen aan het programma van 2024 of meer informatie?
Neem contact met ons op.


De Nacht Club Academie biedt:


Een introductie in de methode social design: hoe te starten bij de beleving van bewoners en hoe ruimte te maken voor nieuw denken en doen.

Praktische tools om in contact te komen met mensen die je niet makkelijk spreekt, toepasbaar op verschillende plekken en thema’s.

Leren van andere gemeenten en van verrassende experts op het gebied van veiligheid, vertrouwen, de nacht en duurzame verandering.

Professionele begeleiding bij het vormgeven van openhartige ontmoetingen en samenwerking tussen bewoners en professionals in de wijk.Taaie vragen staan centraal

Verschillende thema’s en vragen komen in De Nacht Club Academie aan bod. Over (on)veiligheid en het grote verschil tussen gevoelde en zogenaamd objectieve veiligheid. Over de vaak als groot ervaren afstand tot gemeente en politie. Over grote verscheidenheid en afnemend vertrouwen. Al deze vragen kwamen op ons pad toen we ruimte begonnen te maken voor gelijkwaardige en openhartige ontmoeting in wijken.

Leren door te doen

In de academie gaan maken en leren samen. We delen bestaande kennis, en creëren samen nieuwe inzichten. Sommige expertise is te verwachten, andere verrassend. Elke deelnemer is soms student, en soms expert. Grondleggers van De Nacht Club Marjolein Vermeulen en Jaap Warmenhoven maken ruimte voor al deze verschillende aspecten van leren.


Anders kijken: de nacht als inspiratie

Werken met een social design aanpak betekent toelaten van nieuw perspectief. De nacht is al millennia een bron van anders denken. Juist in het donker worden we eerlijk en openhartig, valt status weg en ontstaan nieuwe ideeën. Nachtclubs zijn plekken voor intimiteit en ontmoetingen tussen vreemden. In de Nacht Club Academie verkennen we wat de nacht te bieden heeft voor wijken die wel wat clubgevoel kunnen gebruiken.

Ontmoeting als duurzame verandering

Hoe langer we werken aan De Nacht Club, hoe beter we begrijpen wat het belang van gelijkwaardige ontmoeting is voor bewoners en wijkprofessionals. Dat door ontmoeting vertrouwen kan groeien en leven in de wijk prettiger wordt. Dat nieuwe relaties ontstaan met en tussen professionals, en dat stap voor stap gewoonten in het werken aan de wijk veranderen.

Voor wie en wat vraagt het?


Je doet mee als team van professionals (gemeente, politie, corporatie of anders).
Wijkmanagers, netwerkers, wijkagenten, onderzoekers, projectleiders, jongerenwerkers, etc.
Ook bewoners kunnen onderdeel zijn van een team.

• Een team bestaat uit 3 deelnemers + 2 flexibele plekken
• Elk team brengt een specifieke vraagstuk in
• Elk team host 1x een academiedag
• Een deelnemer besteedt gemiddeld 2 dagen per maand


Wat houdt het programma in?

  • 4 academiedagen voor inspiratie en uitwisseling
  • 3x Nacht Club interventie maken in de praktijk (begeleid door social designer)
  • 3x online reflectie op prototype
  • Professionele begeleiding bij individueel en organisatieleren

Kosten €25.000,- per team excl. btw
6 maanden

Wat levert het op?

Leren door te doen zorgt voor directe impact en zichtbaarheid in de praktijk. Als team en individu leer je:

  • werken volgens een social design aanpak
  • integraal en wijkgericht samenwerken
  • vertrouwen bouwen door laagdrempelig contact

Begeleiding


Social designers en grondleggers van De Nacht Club Jaap Warmenhoven en Marjolein Vermeulen begeleiden de academie.

Jaap is opgeleid als politicoloog/ bestuurskundige. Werkte vijftien jaar bij consultancybureau Twynstra Gudde aan verandervraagstukken samen met kunstenaars, ontwerpers en opdrachtgevers bij landelijke en lokale overheid. Hij stond aan de basis van de social design afdeling. Sinds drie jaar is hij zelfstandig met zijn praktijk Matching Futures. Daarnaast is hij muzikant en performer.

Marjolein is opgeleid als ontwerper aan de kunstacademie in Rotterdam. Samen met Myrthe Veeneman vormt zij nu zeventien jaar ontwerpstudio MV design. Zij is als ontwerper betrokken bij veranderopgaven als de energietransitie en de Omgevingswet. Marjolein heeft daarnaast altijd lesgegeven, en is als docent design thinking verbonden aan de Willem de Kooning Academie.

Wij hebben zowel ruime ervaring in het begeleiden van leertrajecten als in toepassen van social design in wijken en organisaties. We betrekken ons netwerk aan ervaren social designers bij de begeleiding van teams in De Nacht Club Academie.


Hoe ziet het programma eruit?Je neemt met een klein team deel aan het programma van 6 maanden. In drie ronden maak je aansprekende Nacht Club(s) voor je eigen vraagstuk. Een ronde begint met een academiedag (incl avond) waarin inhoudelijke modules, werkplaats en uitwisseling samenkomen. Daarna maak je als team een Nacht Club interventie in de wijk, onder begeleiding van een social designer. Na de interventie is er een digitale reflectie bijeenkomst met alle deelnemers om inzichten en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Inzichten uit de interventie neem je mee naar de volgende ronde. Als team verdiep je zo steeds de kijk op het vraagstuk.


Programma 2022-2023


In juni 2022 startte de eerste leercyclus van de Nacht Club Academie. Dat jaar deden vier wijken mee. Vier teams van wijkprofessionals werken samen met ontwerpers aan openhartige ontmoeting in hun eigen wijk, waar verschillende vraagstukken spelen.

Over het tegengaan van
overlast en jonge aanwas
toon meer

Over de relatie tussen de gemeente en de buurt
toon meer

Over het gevoel van onveiligheid van bewoners
toon meer

Over de levendigheid en veiligheid van het centrum
toon meer

De start van het programma 2022
ontmoet de teams

Over de buikpijn die in
wijken speelt
toon meerBetrokken experts

Wil je deelnemen aan het programma van 2023 of meer informatie?
Neem contact met ons op: 0651841689 (Jaap) 0641816211 (Marjolein)
of stuur een mailtje


 De Nacht Club: een veilige plek voor onveilige onderwerpen 


Bewoners en professionals ontmoeten elkaar in het donker van de avond en nacht. Juist op plekken en momenten die onveilig voelen creëren we openhartige en gelijkwaardige gesprekken, en zo ontstaat nieuw vertrouwen. De nacht is onze inspiratie en ons decor. De Nacht Club is ontstaan in Rotterdam Zuid en breidt zich nu uit in Nederland en België. De Nacht Club is een social design aanpak, gericht op het creëren van nieuwe vertrouwensrelaties en samenwerkingen tussen de verschillende mensen die wonen en werken in en aan de wijk.