Academiedag #4
Duurzame verandering


In de Nacht Club Academie werken we met een social design aanpak aan vertrouwen en veiligheid. Op vrijdag 9 vierden we het einde van de eerste jaargang van de De Nacht Club Academie met drie niet te stoppen teams. Met een rake lezing van Marjolijn van Heemstra over hoe niet het donker maar het licht ons het zicht ontneemt op wat er echt toe doet. Het werd een prachtige start van de Nacht Club Expo ism VONK innovatienetwerk van Gemeente Rotterdam in het Timmerhuis.
Een verslag van de dag:


Er verandert (pas) iets als…?


De teams hebben afgelopen zes maanden van alles meegemaakt en in gang gezet. Nu, tijdens deze vierde academiedag presenteren drie teams de uitkomsten van hun bijzondere projecten. Die uitkomsten zijn rijk en gelaagd. Ze gaan over transformatieve persoonlijke ervaringen, over nieuwe relaties en nieuw vertrouwen en over bestaand denken en doen dat niet makkelijk te veranderen is. De teams uit Hoogvliet, Roosendaal en Charlois zijn een beweging gestart die alle betrokkenen raakt: bewoners en professionals, doeners en beslissers. 

In de ochtend kijken we eerst met de teams hoe zij zelf willen werken aan duurzame verandering. We beginnen op persoonlijk vlak, over welke verandering er voor ieder teamlid de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden en hoe ze kijken naar succes. Een teamlid vertelt over de schaal van succes. Ze heeft ontdekt dat juist een reeks aan kleine successen bijdraagt aan werken aan een groter doel. Een ander deelt dat ze met meer vertrouwen in de buurt komt. Wijknetwerker Roland is zich bewuster van vooroordelen en enthousiast over het doorbreken van participatiescripts. Een teamlid uit Roosendaal vertelt dat hij een nieuw patroon volgt “werken met datgene dat niet werkt”.

De teams willen verder met nieuw denken en doen. Ze willen intentioneel iets veranderen, in hun manier van samenwerking met wijk en organisatie. Vanuit het model van Caluwe en Vermaak kijken we naar de verschillende perspectieven op verandering. Want hoe we naar verandering kijken, daar kunnen we verschillend over denken en spreken. ‘Wat kunnen we doen om belangen bij elkaar te brengen?’ is een andere strategie dan ‘Wat kunnen we doen om in te spelen op bestaande ontwikkelingen?’. De teams kiezen een strategie die hen helpt om een aanstekelijk voorstel te doen richting partners en zien tevens voor welke blinde vlek ze oog dienen te houden.Iets officieels


De teams ronden een bijzondere periode van leren af en dat vieren we met iets officieels. Op de Nacht Club dialoogstoel van kunstenaars Victor Engbers ontvingen de teams een door Victor ontworpen certificaat. Hoe de teamleden de social design methodiek omarmde, niet bang voor het donker en dapper keken naar de rol van de eigen organisatie. Om gelijkwaardiger en openhartiger te werken, nu en in de toekomst! Ieder teamlid werd toegesproken door de eigen ontwerper. Prachtig om te horen hoe zij het afgelopen half jaar ontwerpskills eigen hebben gemaakt, passend bij hun persoonlijkheid.Kwaliteiten van de nacht


Het middagprogramma stond in teken van het delen van de uitkomsten, met als decor de expositie van De Nacht Club. Ruim 50 gasten uit verschillende gemeenten, corporaties, politie, Rijk, wetenschappelijke en onderwijsinstellingenontwerpers, bewoners, beleidsmakers en -uitvoerders kwamen samen. De middag werd ingeleid door een rake lezing van schrijver, theatermaker en voorvechter van het donker Marjolijn van Heemstra.

Marjolijn sprak over hoe wij verlichte wezens zijn geworden, en ironisch genoeg ontneemt ons dat juist het zicht op dingen die groter, veel en veel groter zijn dan wijzelf. Doordat we de nacht verlichten zien we bijna geen sterren meer. Dat heeft invloed op hoe we leven, en hoe we onszelf zien. We vergeten hoe klein en onbeduidend we zijn. Allerlei dingen die er niet zoveel toe doen springen fel verlicht in ons blikveld en vragen onze aandacht. Marjolijn van Heemstra betoogde dat het donker eerlijk is juist omdat het ons en onze blik niet begrenst. 

“De nacht staat niet alleen voor gevaar,
maar ook voor vertraging, verbinding, rust en ruimte.
De mogelijkheid om uit je eigen leven te stappen en
op een nieuwe manier naar dingen te kijken.”

De Nacht Club is vanaf het begin een zoektocht naar hoe we samen kunnen leven, en hoe we vertrouwen kunnen bouwen tussen de leefwereld van bewoners en de wereld van professionals, ambtenaren, wijkagenten en de vele anderen die in en aan de wijk werken. Geïnspireerd door de lezing van Marjolijn gingen we met de teams en publiek in gesprek over hun leerervaring en de ontwerpen. Over het volgen van je morele kompas bij de Schemerclub in Roosendaal. Over de tegelijk speelse en bloedserieuze zoektocht in Charlois Rotterdam, naar wat er nodig is om een wijkakkoord echt van, voor en door de wijk te maken. Over de zoektocht naar hoe wat belangrijk is ook urgent kan worden gemaakt, in Hoogvliet.Werken aan duurzame verandering


De teams gaan komende tijd verder met hun beweging en Nacht Clubs. Hoe zij deze tussenruimte voor bewoners en professionals vorm blijven geven het komend jaar volgen we uiteraard op de voet. De ontwerpen zijn komende maanden te bekijken in de expositie op de begane grond van het Timmerhuis, Rotterdam Centrum. In februari en maart programmeren we met VONK verschillende workshops en lezingen rond de expo. Volg onze linkedin pagina voor updates.


Nacht Club expo tot eind maart 2023Na je bezoek aan de expo weet je hoe je een wijkakkoord op een lantaarnpaal plakt. Hoe je dag en nacht kunt doorverbinden. En waarom twee blikken over datum erwtensoep topstukken van de expo zijn. De komende drie maanden is de expo vrij toegankelijk.

Ben je benieuwd naar wat De Nacht Club nou eigenlijk is? Hoe we werken aan veiligheid en vertrouwen voor en met bewoners, jongeren, gemeenten, politie, corporaties, buurten en wijken? Wil je weten hoe je lid van de club kunt worden, of mee kunt doen aan een nieuwe academie? Kom langs en geef een seintje, misschien kunnen Marjolein Vermeulen of Jaap Warmenhoven je wel persoonlijk rondleiden.


Sfeerimpressie van 9 decInteresse in deelname de Nacht Club Academie? Lees hier meer.

🔥 Je kunt ons volgen via de linkedin pagina De Nacht Club Academie.
en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief
👉 contact@denachtclub.com


 De Nacht Club: een veilige plek voor onveilige onderwerpen 


Bewoners en professionals ontmoeten elkaar in het donker van de avond en nacht. Juist op plekken en momenten die onveilig voelen creëren we openhartige en gelijkwaardige gesprekken, en zo ontstaat nieuw vertrouwen. De nacht is onze inspiratie en ons decor. De Nacht Club is ontstaan in Rotterdam Zuid en breidt zich nu uit in Nederland. De Nacht Club is een social design aanpak, gericht op het creëren van nieuwe vertrouwensrelaties en samenwerkingen tussen de verschillende mensen die wonen en werken in en aan de wijk.