Charlois Spijbelt

Voor een verlaten pand staan mensen uit de buurt te dansen. Een man met zijn hondje loopt verbaasd voorbij, krijgt een koptelefoon op en begint te bewegen, drinkt een colaatje, maakt een praatje. Wijkmanager Marieke hangt een slinger op. Aan de wand hangen posters met grote letters: Charlois Spijbelt. Twee jongens komen aangerend, ze luisteren naar de stevige beat van het rave nummer. Een vrouw lacht breed wanneer ze zichzelf terug hoort in het nummer. Ze wil spijbelen van dit tijdperk zegt ze. De beat gaat weer verder...


Op woensdag 31 augustus om 20.00u was de spontane buurt rave aan de Bourgoensevliet in de Rotterdamse wijk Charlois. Een avond waarop hele verschillende mensen die wonen en werken in de wijk samen dansten en spraken over waar zij van willen spijbelen.

Spijbelen van de belastingdienst, omdat je bang bent voor de aanslag, terwijl je de eindjes al aan elkaar moet knopen. Spijbelen van e-mails, waardoor je steeds minder toekomt aan de uitvoering van acties voor de wijk, zegt een ambtenaar. Spijbelen van begrijpend lezen, vertelt een jongen die worstelt met de Nederlandse taal. Rust, eindelijk eens even geen herrie van de stad, zegt Rob die al lang in Charlois woont en de buurt steeds drukker ervaart. Spijbelen, ik zoek naar een vergelijkbaar woord in het Pools, zegt een man. Protest, dat woord komt voor hem het dichtst in de buurt.

Ik moet eigenlijk naar een afspraak maar ik dans even mee. Ik mis deze spontaniteit in de buurt.

James

Ik zag deze ondernemer voor het eerst lachen toen ik hem vroeg waar hij van wilde spijbelen. We spreken elkaar vaker maar dan gaat het altijd over overlast.

Roland, wijknetwerker gemeente

Ik sprak met een vrouw over de angst om s’ avonds over straat te gaan. Daar wil ik mee aan de slag.

Vrijwilliger buurthuis

Ik was zo geïnspireerd door de rave. De dag erna ontspoorde een ambtelijk aanpak voor een vraag vanuit bewoners. Het was heel begrijpelijk allemaal maar ik greep in. We gaan het anders doen en zorgen dat het we het volgende week uitvoeren.

wijkmanager Marieke

Een spijbelakkoord voor de wijk?


De buurt rave bracht enthousiasme, inspiratie en een nieuwe blik. De vraag hoe je ruimte durft te pakken voor wat er echt toe doet, blijkt een waardevol perspectief om voor en met de wijk te werken. De komende maanden gaat De Nacht Club Academie daarom de totstandkoming van het wijkakkoord versterken. De wijkraad, maakt samen met de gemeente en het wijknetwerk, namens de wijk dit akkoord. Het vormt de basis voor de samenwerking in de wijk. Een eerste experiment met wijkraadsleden en bewoners heeft al plaatsgevonden:

Wat wil jij doorfluisteren van het wijkakkoord?


Charlois Spijbelt is de eerste Nacht Club van het Rotterdamse team dat deelneemt aan De Nacht Club Academie met ontwerper Myrthe Krepel. Met de nacht als inspiratie werken ambtenaren samen met ontwerpers en bewoners aan openhartige en gelijkwaardige ontmoeting in hun wijk.


De Nacht Club Academie


De Nacht Club Academie combineert leren en ontwerpen in en voor de praktijk. De Nacht Club Academie heeft een inmiddels beproefde social design aanpak ontwikkeld die bewoners en professionals helpt om anders te kijken, en hen in de gelegenheid stelt om elkaar op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen te ontmoeten, en openhartige gesprekken te voeren.

Meedoen met jouw wijk? Join the Club!