De Nacht Club – een veilige plek voor onveilige onderwerpen

Wat is de Nacht Club? In ons ontwerpend onderzoek voor de energietransitie ontdekten we dat er een groeiend gevoel van onveiligheid is in de wijk Reyeroord in Rotterdam. In de Nacht Club komen bewoners en professionals samen. Het is een veilige plek voor onveilige onderwerpen. We voeren het gesprek over de vraag “waar lig jij wakker van?”. Een bewoner vertelt over een overval, hier vlakbij, waarbij iemand zwaar gewond is geraakt. Een jonge vrouw is moeder van een groot gezin. Ze ligt wakker van hun financiën. Ze is superzuinig met energie, daar kan ze tenminste invloed op uitoefenen. Een ambtenaar van de gemeente is ook gekomen. Hij houdt zich bezig met de businesscase voor de transitie naar aardgasvrij en is geraakt door haar verhaal. Hij beseft dat het gezin in cijfers over energieverbruik nooit op zal vallen als problematisch, door hun zuinige gedrag. Nu hoort hij het verhaal dat daarachter zit.

Welk inzicht leverde de Nacht Club op?
De Nacht Club is een prototype om op een nieuwe manier met mensen in de buurt in gesprek te komen. We merken dat de nacht sommigen afschrikt – enkele wat oudere mensen zijn niet gekomen door het tijdstip – maar ook leidt tot vertrouwdheid. Een bewoner verbaast zich hardop over haar eigen openheid. Een ambtenaar heeft haar dochter meegenomen en die is erg op haar gemak. “Anders is ze nooit zo open”, vertrouwt ze ons toe. De Nacht Club is een inspiratie bij het nadenken over de gesprekken die in de wijk gevoerd zullen gaan worden. Met bewoners, huiseigenaren en professionals.

En nu?
We zetten samen met bewoners de Nacht Club voort. Met nieuwe bezoekers, nieuwe locaties en activiteiten. Zo bouwen we aan vertrouwensrelaties in de buurt. En inzicht in welke vragen en problemen er voor mensen echt toe doen. Juist van die problemen gaan we onderzoeken hoe we ze kunnen “verknopen” met het energievraagstuk.

“Achteraf heb ik er nog vaak met mijn moeder over gesproken, we waren zo verrast over hoe open mensen vertelden wat ze hadden meegemaakt. Ik kende een hoop mensen nog niet, en toch voelde het wel vertrouwd. Beste heftige dingen kwamen naar boven.”

Bewoner Dominique

Zie ook de perspectieven:

Ik blijf

Eigenwij©k