Waarom voelt onveilig veilig?Veiligheidsbeleid zit vol paradoxen. Dat blijkt in de Breakfast Club, een samenkomst in de ochtend, die volgt op De Nacht Club. Tijdens de eerste Breakfast Club luistert Annemarie goed naar Faith en beseft: wij zijn als gemeente vaak bezig plekken fijn, overzichtelijk en licht te maken. Maar het donker heeft een functie. Jongeren zoeken spanning, en ook beschutting.

De Breakfast Club


The Breakfast Club volgt op De Nacht Club. De nacht botst op de dag, om acht uur ’s ochtends voordat de dagelijksheid ons weer in beslag neemt. Nieuwsgierige professionals, ambtenaren en bestuurders schuiven aan. De Nacht Club legt vaak emoties en urgente thema’s bloot die niet zomaar landen in beleid. Maar we kunnen ook niet doen alsof er niets aan de hand is. The Breakfast Club is de plek om terug en vooruit te kijken. Is sprake van systeemfalen? Hoe kan het anders, en wat is dan een eerste stap? We onderzoeken hoe intieme ontmoetingen zoals De Nacht Club onderdeel kunnen worden van het dagelijks werk.

“Het kan wel, beleid maken in het donker. Jongeren voelden zich op hun gemak en zaten vol ideeën.”

— Trainee Chanice, gemeente Rotterdam

“In De Nacht Club spreek ik mensen op gelijkwaardige basis. Samen pakken we de nacht terug.”

— Wijkagent Mark

“Je maakt iets gelijks mee, dat versterkt, als soort van vrienden ga je uit elkaar.”

– Frans, bewoner en buurtpreventie

Haal De Nacht Club
naar jouw buurt, dorp of stad


De Nacht Club creëert vertrouwensrelaties. Tussen mensen onderling en tussen bewoners, professionals en overheden. We brengen een zeer diverse groep mensen samen. De omgeving is onbekend, en dat maakt scherp en aandachtig. De nacht maakt mensen openhartig. In korte tijd ontstaat diep inzicht in wat er toe doet, voor jezelf en voor de mensen om je heen.