Ontwerponderzoek in drie wijken

Tijdlijn

Het afgelopen jaar deden we ontwerponderzoek in drie Nederlandse wijken die van het gas afgaan. Crabbehof in Dordrecht, Reyeroord in Rotterdam en ’t Franse Gat in Veenendaal.

Springstof Een eerste verkenning van de energietransitie als ontwerpvraag met bewoners, overheden en bedrijven
Wat maakt jullie rol uitdagend? Waarin verschillen jullie tijdlijnen met die van bewoners?
Diepte interviews Hoe leven mensen in hun wijk, woning, winkel?
Hoe leven ze samen met buren en andere bewoners? Wat doet er toe in de wijk?
Straatgesprekken Waar kijken mensen naar uit, wat zijn belangrijke
ontmoetingsplekken voor hen in de wijk?
Diepte interviews Hoe leven jongeren in de wijk? Wat zijn belangrijke plekken,
hoe leven ze samen met vrienden, ouders en buren?
Welke perspectieven nodigen uit tot nieuw denken? Testen en verdiepen van frames met eerste concepten.
Op basis van de eerste ronde gesprekken ontwerpen we vijf frames voor
een mensgerichte energietransitie
4-daagse elective Willem de Kooning Academie Design studenten creëren
verhaallijnen en prototypen bij de frames en testen dit in de wijk.
Samenkomst van netwerkpartners voor een mensgerichte energietransitie
en presentatie van tussenresultaten.
Diepte interviews in Rotterdam Reyeroord Hoe leven mensen in hun wijk, woning, winkel?
Hoe leven ze samen met buren en andere bewoners? Wat doet er toe in de wijk?
We benoemen met partijen die werken vanuit de systeemwereld én partijen die
werken vanuit de leefwereld wat de gezamenlijke uitdaging is.
Testen van twee kansrijke handelingsperspectieven met wijkbewoners.
Samen maken en organiseren van eerste prototypen.
Testen van twee kansrijke handelingsperspectieven met wijkbewoners.
Samen maken en organiseren van eerste prototypen.
Verkennen van het frame “de wijk als wijkleerbedrijf” met bewoners, ambtenaren, professionals in het sociaal domein, corporaties en energiebedrijven.