Over De Nacht Club


De Nacht Club creëert vertrouwensrelaties. Tussen mensen onderling en tussen bewoners, professionals en overheden. Met de nacht als inspiratiebron maken we interventies in de openbare ruimte die bewoners en professionals uitnodigen om onder dekking van de nacht eerlijker, opener en gedurfder te zijn. De Nacht Club is een veilige plek voor onveilige onderwerpen. We werken met een netwerkaanpak, gebaseerd op de principes van social design. We brengen steeds een zeer diverse groep mensen samen. De omgeving is onbekend, en dat maakt scherp en aandachtig. De nacht maakt mensen openhartig. In korte tijd ontstaat diep inzicht in wat er toe doet, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Zoals in andere nachtclubs worden relaties gesmeed, voor kort of voor het leven.Hoe we werken


De Nacht Club is van iedereen en van niemand. Iedereen kan er initiatief voor nemen of onderwerpen adresseren. Wij zorgen als ontwerpers voor een gelijk speelveld. We ontwerpen De Nacht Club, zowel plek als proces, op een manier die iedereen ruimte geeft. Dat doen we bijvoorbeeld door het introduceren van nieuwe taal zoals in DNC #3 – Hier Zijn Draken. In plaats van zorgen of klachten spraken we over draken in de buurt: dingen waar je niet zeker van bent, maar waar je je wel zorgen over maakt. Of we stellen onverwachte en persoonlijke vragen zoals in DNC #5 – Durf: wat durf jij niet, dat ieder ander durft? 


“De kracht van De Nacht Club is de dialoog op gang brengen en daarvoor moet het kunnen gaan over verschillende onderwerpen, voordat je deze gaat linken aan grotere ambities.”

– Wijkmanager Cynthia, gemeente Rotterdam

“Een bewoner vertelde me dat ze de huur kon betalen door spartaans te leven en maar 1 radiator aan te hebben in huis. Dat zo iemand dan zeer kwetsbaar is voor een energieprijsstijging maakte me ongerust. Het bevestigde dat we als gemeente – maar ook vanuit bijvoorbeeld woningcorporaties – echt aandacht moeten hebben voor hoe mensen ervoor staan.”

– Ambtenaar Roland, maakt voor gemeente Rotterdam de business case voor het warmtenet. De wijk Reyeroord gaat binnenkort in fasen van het gas af.


De Nacht Club in jouw buurt, stad of vraagstuk?


De Nacht Club ontstond in Rotterdam-Zuid samen met bewoners en professionals, nog voor de Corona-crisis. Tijdens (tot nu toe) zeven Nacht Club interventies in de publieke ruimte ging het over je veilig voelen, durf, motivatie, armoede en eenzaamheid. Maar De Nacht Club is niet gebonden aan plaats of onderwerp, en verspreid zich naar andere plekken in Rotterdam, Nederland en België. In april 2022 opende De Nacht Club Academie.

Tot nu toe werkten mee aan De Nacht Club: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Rotterdam, Reyeroord+ en clubleden in de wijk, Gemeente Roosendaal, Gemeente Eindhoven, Vonk Rotterdam, World design Embassies, Embassy of Safety en Willem de Kooning Academie. Doe mee en wordt clublid of partner. Haal De Nacht Club naar jouw buurt, stad of vraagstuk. Hoor van gemeente Rotterdam hoe De Nacht Club in de wijk Reyeroord helpt om bewoners, gemeente en politie samen te brengen. Lees verder

“De wijk is super divers. De wijkagent vertelt over problemen 10 straten verder en bij mij is het super rustig. Heel veel soorten mensen in een toch niet zo grote wijk. Normaal hoor ik die verhalen helemaal niet. Het brengt je bij elkaar.”

– Anja, wijkbewoner


Onze visie
Wij zien de waarde van ontmoeting om grote vraagstukken aan individuele levens te koppelen. Met ontmoeting bedoelen wij: wederzijds en gelijkwaardig, open en nieuwsgierig, geraakt worden en dus een beetje veranderen – zoals bij een botsing of een kus. In onze visie is een ontmoeting dus, ook als ze kort en eenmalig is, niet vrijblijvend. Daardoor ontstaat een spanning ten opzichte van de werking van overheidsorganisaties, die gewend zijn regie te houden en de waarde van ontmoeting vooral inhoudelijk en kwantitatief weer te geven als beleidsinput.

Onze missie
De verrassende ontmoetingen in De Nacht Club zijn voor bewoners een plezierig moment om contact te maken en gezien te worden. Doordat bewoners zich moeten verhouden tot elkaar en professionals die ze normaal niet spreken, wordt hun capaciteit om te vertrouwen vergroot. De experimentele en lerende aanpak van De Nacht Club biedt voor de gemeente en professionals de mogelijkheid om te onderzoeken hoe ontmoeting onderdeel kan worden van gewoonten en systemen. 


“De gemeente heeft de neiging heel efficiënt te zijn, het gaat altijd over een bepaald thema of onderwerp, maar daar moet je soms juist van weg. (…) De Nacht Club geeft veel meer ruimte aan bewoners waardoor je echt wezenlijke gesprekken voert. Dit hebben we nodig voor een andere werkwijze als gemeente”

– Luuk, Programmamanager Reyeroord+