Rapportage Vanavond niet

Jongeren als bouncers van hun belevingswereld
Inclusief 8 toegangsstrategieën


‘Vanavond niet’ is een ontwerponderzoek naar de manieren waarop jongeren zichzelf beschermen en afschermen van anderen. Hoe maak je keuzes over wie je wel en niet binnen laat? Dat soort keuzes kunnen heel direct raken aan het onderwerp Jonge Aanwas, de criminalisering van kwetsbare jongeren. Maar ook aan de rol en positie die professionals kunnen spelen. ‘Vanavond niet’ was in oktober 2022 een immersieve ervaring in de Embassy of Safety op de Dutch Design Week. In deze rapportage delen we onze bevindingen in de hoop lezers te inspireren verder te gaan met door ons gevonden inzichten en perspectief.


Werken aan vertrouwen – geïnspireerd door de nacht
Sinds drie jaar brengen we in De Nacht Club bewoners, jongeren, wijkagenten, ambtenaren en andere professionals samen in de avond en nacht. De nacht wordt vaak gezien als een bron van onveiligheid, maar wij merken dat de nacht juist kan inspireren om openhartig te zijn en anderen te gaan vertrouwen. Deze rapportage neemt je mee in onze ervaringen en inzichten, opgedaan tijdens enkele maanden ontwerponderzoek in de Eindhovense wijk Doornakkers. Samen met Embassy Lab Jonge Aanwas van de Dutch Design Foundation en een team van ambtenaren van de gemeente Eindhoven.


Korte samenvatting
Wat kun je als overheid samen met andere professionals doen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren stapsgewijs criminaliseren? En hoe kan de Eindhovense wijk Doornakkers een fijne en veilige ontwikkelingsplek zijn voor jongeren? We begonnen ons onderzoek met een ongemakkelijke avond op het plein in de wijk. Het team voelde zich niet toegelaten. Op basis van deze ervaring vroeg in het traject zijn we ons juist gaan richten op de rituelen en strategieën van jongeren rond toegang. Door jongeren te benaderen als expert-bouncers van hun eigen belevingswereld ontstonden openhartige gesprekken.

We kregen inzicht in allerlei strategieën en kennis die jongeren (en soms ook professionals) toepassen. Om niet gekwetst te worden, om zichzelf te zijn, en om toegang te krijgen tot de plekken en mensen die er voor hen toe doen. Dat je soms beter je eigen club kunt beginnen dan te proberen ergens binnen te komen. Dat je als je geweigerd wordt, zelf misschien ook niet zo toegankelijk was. Dat afstand nemen gewoon mag. We hopen dat deze en andere strategieën, en de focus op toegang en het expertschap van jongeren zelf een inspiratie is voor iedereen die werkt aan of op een andere manier te maken krijgt met het onderwerp Jonge Aanwas.


Expositie bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vanavond Niet was in in mei 2023 onderdeel van de expositie In Makers We Trust bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Belangrijk onderdeel van de installatie is een video van alle gesprekken met jongeren. Ben je benieuwd naar deze film, neem dan contact met ons op.


De Nacht Club Academie


De Nacht Club Academie combineert leren en ontwerpen in en voor de praktijk. De Nacht Club Academie heeft een inmiddels beproefde social design aanpak ontwikkeld die bewoners en professionals helpt om anders te kijken, en hen in de gelegenheid stelt om elkaar op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen te ontmoeten, en openhartige gesprekken te voeren.

Meedoen met jouw wijk? Join the Club!