De Nacht Club in Reyeroord

De gemeente Rotterdam werkt actief samen met De Nacht Club. Eline van Weelden (Stadsbeheer) en Ilona van der Laan (wijknetwerker IJsselmonde) vertellen waarom.


Eline van Weelden: “Ik denk nog vaak aan het moment met Samia op de stoelen van De Nacht Club. Samia vertelde me: er gebeurt hier gewoon nooit iets geks, dat vind ik zo jammer. We besloten spontaan op te staan en de nacht ‘uit te dansen’.”

Eline werkt vanuit Stadsbeheer aan onderhoud in de wijk. Ze benut praktische ingrepen zoals vervanging van het riool of groenbeheer om samen met bewoners aan de toekomst van de wijk te werken. Haar collega’s noemen haar daarom de ‘stadslaborant’. Eline is een van de vaste bezoekers van De Nacht Club. Ze ervaarde zelf hoe De Nacht Club ruimte biedt om elkaar als mensen in de wijk echt te leren kennen en begrijpen. “Het is iets wat we allemaal wel willen, maar in de praktijk vaak niet lukt. Als bewoners en professionals met elkaar in gesprek gaan, duiken we direct de inhoud in vanuit ons eigen perspectief.” Ze waardeert de ruimte die er In De Nacht Club is om te bouwen aan een basis van vertrouwen en wederzijds begrip. “De Nacht Club doorbreekt die vaste patronen en creëert een setting waarin je samen kunt ontdekken wat er echt toe doet in een wijk.” 


Ilona van der Laan: “Iemand vertelde tijdens De Nacht Club dat ie zich eenzaam voelde. De groep sprong daar gelijk op in en heeft deze persoon uit de eenzaamheid getrokken.”

Ilona is als wijknetwerker de spin in het web in IJsselmonde. Soms lijkt het alsof ze iedereen kent, en iedereen haar. Haar persoonlijke stijl is aanstekelijk. Maar hoe match je persoonlijke behoefte aan stedelijk beleid? “Iedere persoon is anders, laat staan een hele wijk. Beleid wordt meestal top-down uitgerold maar als we zaken echt in gezamenlijkheid willen aanpakken en oplossen, moeten we elkaar in het midden zien te vinden.” De Nacht Club is voor Ilona zo’n plek in het midden: “De Nacht Club is een veilige omgeving waarin je spannende onderwerpen kunt bespreken. Het gaat niet om de rollen, maar om de verhalen. En wat gedeeld wordt landt ook echt bij professionals.” Ilona zag in De Nacht Club vertrouwen ontstaan tussen bewoners, ambtenaren en de wijkagent. “Dat vind ik bijzonder gezien het grote wantrouwen richting overheid.”

Reyeroord+
Reyeroord+ is een initiatief van Stadsbeheer van Gemeente Rotterdam om verschillende veranderingen die op de wijk afkomen met elkaar te verbinden. Uitgangspunt is ‘de wijk van morgen’, een wijk waarbij zowel bewoners ruimte ervaren om initiatieven te ontplooien als ambtenaren samen met bewoners en ondernemers werken aan een duurzame en leefbare wijk. Een toekomstproof wijk krijgt vorm vanuit 8 grote ambities voor de toekomst, dit gaat van leefbaarheid tot circulair en van duurzame energie tot overbruggen van de generatie- en cultuurkloof. In de beweging worden ruimtelijke opgaven, zoals de vervanging van de riolering en de aanleg van een warmtenet gekoppeld aan waterberging en herinrichting van de publieke ruimte. Reyeroord+ werkt op verschillende manieren samen met bewoners en wijkpartijen aan het ontwerp van de buitenruimte, zoals in Lab Reyeroord+ en project Hart van Reyeroord.

Wil je zien hoe ze in Reyeroord op ontdekkingsreis zijn naar de wijk van morgen?


“De gemeente heeft de neiging heel efficiënt te zijn, het gaat altijd over een bepaald thema of onderwerp, maar daar moet je soms juist van weg. (…) De Nacht Club geeft veel meer ruimte aan bewoners waardoor je echt wezenlijke gesprekken voert. Dit hebben we nodig voor een andere werkwijze als gemeente”

– Luuk, Programmamanager Reyeroord+