Eigenwij©k – kan de wijk beter worden van de transitie naar gasvrij?

Wat is Eigenwij©k? Wat als we onszelf toestaan te falen, uit proberen en te leren van de transitie? Wat als we de transitie gaan gebruiken om de wijk en haar bewoners te ontwikkelen in een wijkleerbedrijf: Eigenwij©k. In Dordrecht onderzoeken we vanuit het perspectief Eigenwij©k hoe de aanwezige kennis van bewoners en bedrijven kunnen inzetten en ontwikkelen in de transitie naar aardgasvrije wijken, om zo de sociale en economische kansen voor de wijk te vergroten.

Welk inzicht leverde Eigenwij©k ons op?
Allereerst richt denken in een wijkleerbedrijf de aandacht op al het expertschap dat al in de wijk aanwezig is, iets dat je ook wel eens over het hoofd ziet. In het oog springende kwaliteiten van informele leiders, maar ook verborgen kennis en ondernemerschap. Daarnaast leggen we leer- en ontwikkelbehoeften van bewoners en professionals bloot. In het werkleerbedrijf is iedereen zowel expert als student.

En nu?
Op 29 en 31 januari vond de eerste ronde prototyping plaats in Crabbehof. Tijdens de warmtezoekers gingen betrokkenen uit Crabbehof samen op pad om te leren van elkaars expertise over warmte. We fietsten van de warmtebron, via de warmteleiding naar een huis in Crabbehof. Onderweg komen we allerlei verschillende experts tegen op het gebied van warmte. We nodigden de wijk uit om mee te fietsen en hun kennis en vragen in te brengen. Waar komt jouw warmte vandaan, nu en straks? Hoeveel warmte heeft een mens eigenlijk nodig? Wie zijn de warmtewerkers van Dordrecht? En wat maakt Crabbehof nu en straks een warme wijk?

Eigenwij©kse taal
In de eerste werkplaats van Eigenwij©k maakten we de toekomstverhalen van Crabbehof. We stelden de eerste pagina van het woordenboek van Crabbehof samen vanuit verhalen uit het verleden en de toekomst. Verhalen zijn al heel lang de manier waarop mensen van elkaar leren, en aan elkaar vertellen wat er echt toe doet. We haalden allerlei ervaren en net beginnende verhalenvertellers naar de Crabbehoeve. Saskia is expert in de verhalen die de gemeente vertelt aan haar bewoners. Willem zit vol verhalen over het roemruchte verleden van Dordrecht en Crabbehof. En hoe vertellen jongeren elkaar eigenlijk toekomstverhalen? Eigenwij©kse verhalenvertellers en mensen met ideeën over de toekomst van de wijk werkten samen.

Zie ook de perspectieven:

Ik blijf

De nacht club